Godelieve

Vraag & antwoord

Korter kan niet. Als je arm bent ben je kwetsbaar. Je moet eerst de basis van je leven op orde krijgen. Gezond worden, voldoende eten, kleren en een dak boven je hoofd. Daarna is er pas ruimte om te zorgen dat je zelfstandig kan functioneren, een bedrijfje beginnen of anderszins je hoofd boven water houden. Soms met vallen en opstaan. In de praktijk is 100 weken als ideale gemiddelde tijd naar voren gekomen. Heel veel langer is ook niet goed, dan is de stimulans om te ondernemen minder.

Zodra we voldoende donaties hebben om nieuwe groep van twintig vrouwen te kunnen ondersteunen (20.000 euro), beginnen we. Een donatie van 25 euro nemen we hierin mee. Van deze 25 euro wordt 80% in cash gegeven aan de vrouwen, 10% gaat naar de financiële training, transferkosten en lokale organisatie en 10% naar kosten die we in Nederland maken.

Ja, als je een eenmalige donatie doet gaat die naar de eerstvolgende groep die van start gaat. Als je een vaste donateur bent, en bijvoorbeeld maandelijks geeft, dan gaan al je donaties naar dezelfde groep. Als die groep het programma heeft voltooid wordt je op dat moment aan een nieuwe groep gekoppeld. Dat gaat zo door totdat je eventueel stopt met doneren.

Soms gaat een 'nieuwe' groep al van start voordat de eerste groep waar je aan geeft klaar is. Je ontvangt dan tijdelijk voor twee groepen tegelijk updates. Meestal duurt dat niet veel langer dan twee maanden.

Ja, dat kan. 100WEEKS heeft de door de Belastingdienst vereiste ‘ANBI-status’. Hierdoor wordt geld geven fiscaal aantrekkelijker.

Dat werkt zo: als je geeft wordt een deel van je gift afgetrokken van je belastbaar inkomen. Je donatie kost daardoor effectief minder. Dat voordeel kan oplopen tot 49,5% van de vergeven donatie. Voor elke € 1.000 die je geeft betaal je dan effectief dus maar € 501,50. De rest is afkomstig uit de belastingkorting.

Dit maximale voordeel behaal je echter alleen als de schenking een periodiek karakter heeft. Daarvoor moet je een jaarlijkse gift vastleggen in een schenkingsovereenkomst (formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij de Belastingdienst) die minimaal vijf jaar geldt.

Wie korter of eenmalig geld doneert kan ook nog steeds aanspraak maken op een aftrekpost, maar alleen als de donatie 1% van het totale inkomen overstijgt. Periodiek geven is dus fiscaal een stuk aantrekkelijker.

Van iedere donatie gaat 10% naar organisatiekosten in Nederland. Daar wordt op dit moment bijvoorbeeld de huur van het kantoortje van betaald. De oprichters, Jeroen en Gitte, hebben de eerste jaren (vanaf 2015) hun tijd geïnvesteerd zonder een financiële vergoeding te ontvangen.

De afgelopen 10 jaar is er internationaal grootschalig wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de impact van cash geld geven zonder voorwaarden. Het werkt echt! Voor onderzoeken en achtergrondartikelen kijk hier. Uit onderzoek blijkt overigens ook dat mensen niet meer geld aan tabak of alcohol uit gaan geven als ze geld ontvangen.

Nee, het is een gift en geen lening. We willen juist dat mensen zelfstandig, zorgeloos en schuldenvrij verder kunnen. Wat je wel vaak ziet is dat mensen die het programma hebben doorlopen, eerder geneigd zijn anderen te helpen.

We bellen de vrouwen elk kwartaal om te meten waar het geld aan wordt besteed en wat de impact ervan is. We doen elke keer verslag aan onze donateurs van deze surveys.

We werken samen met lokale organisaties. Zij kennen de mensen en de onderlinge sociale verhoudingen goed. Ze selecteren vrouwen die hard werken en toch in extreme armoede leven. Er wordt steeds een groep van twintig vrouwen geselecteerd die redelijk dicht bij elkaar wonen. Het is voor hen makkelijk elke week samen te komen om elkaar te coachen en ze krijgen dan financiële training van de lokale partner. In Rwanda is onze uitvoerende partnerorganisatie Caritas.

De selectie van de vrouwen moet lokaal worden geaccepteerd om spanningen zoveel mogelijk te voorkomen. Daarom is het cruciaal met een betrouwbare lokale partner te werken die lokale legitimiteit heeft. En we betrekken de plaatselijke overheid en leiders bij de selectie. Hun support is nodig voor lokale acceptatie.

We gebruiken statistieken van de Wereldbank en Verenigde Naties om te bepalen wat we in een land onder arm verstaan. En we kijken naar de nationale standaarden en data die worden gebruikt. Zo zijn in Rwanda, het land waar we met de pilot zijn gestart, alle burgers ingedeeld in vier inkomenscategorieën. Wij richten ons op de vrouwen in de laagste inkomenscategorie. Zij leven onder de armoedegrens.

Het geld van 100WEEKS is niet voldoende om van te leven maar geeft mensen die in extreme armoede leven wel de kans om uit die armoede te komen door te sparen en investeren. Uit onderzoek blijkt dat veruit de meeste ontvangers het geld niet alleen gebruiken voor consumptiegoederen, maar ook voor investeringen in bijv. land, geiten, kippen, of in commerciële activiteiten. Daardoor neemt het besteedbare inkomen toe. Cruciaal is dat ontvangers vanaf het begin weten dat zij het geld slechts tijdelijk ontvangen. Dat voorkomt dat ontvangers afhankelijk worden.

Afrika heeft een enorme sprong voorwaarts gemaakt op het gebied van mobiele communicatie. Geen kabel in de grond maar gelijk over naar mobiele telefonie. De opkomst van mobiele telefonie is de meest transformerende ontwikkeling in Afrika van de laatste 20 jaar. Ook de meeste mensen die in armoede leven hebben vaak toegang tot een simpel en goedkoop mobieltje. Het meest populaire mobieltje van de armen in Rwanda is een Nokia van zeven dollar!

Jouw bijdrage gaat rechtstreeks naar de mensen die het nodig hebben: de vrouwen die zijn geselecteerd voor het 100WEEKS programma. Zij ontvangen zelf het geld via hun telefoon. Daar zit niemand meer tussen.